Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 - Click on a Article or Advert Below- to View.....

 

 
Era voltooi met onthulling van Eloff-skildery
Die nuwe jaar se bedrywighede in die rektorskantoor op die Potchefstroomkampus het 'n luisterryke geleentheid ingesluit waartydens die skildery van die vorige rektor amptelik onthul is.

Die spoggerige skildery van dr. Theuns Eloff, die sewende rektor van die voormalige Potchefstroomse Universiteit en tans visekanselier van die (nuwe) Noordwes-Universiteit, hang nou saam met die ses ander vorige rektore in die ontvangsgedeelte by die kantoor van die rektor op die tweede vloer van die Joon van Rooy-gebou.

Lede van die NWU se institusionele bestuur was teenwoordig toe prof. Annette Combrink, huidige rektor, die skildery bekendgestel het. Sy is bygestaan deur prof. Mariëtte Lowes, viserektor akademie.
Combrink het tydens die geleentheid elkeen van die vorige rektore kortliks beskryf.
Prof. Ferdinand Postma wat van 1919 tot 1950 rektor was is bestempel as die man wat 'n enorme groot rol in die vestiging van die universiteit gespeel het. Hy het veral tyd spandeer om geld vir die instelling bymekaar te kry en as 'n boer nie geld kon gee nie, is 'n koei aanvaar. Vandaar die sogenaamde “koeifonds”.
Na hom was prof. Joon van Rooy vir drie jaar die rektor. Hy is in 1953 opgevolg deur prof. J Chris Coetzee, wat vir tien jaar in die rektorstoel gesit het.
Daarna het prof. Hennie Bingle aan die beurt gekom. Sy bynaam was Klipoog, hy was baie streng en 'n opvoedkundige in die ware sin van die woord. Bingle was van 1964 tot 1977 aan die bestuur van sake.
Prof. Tjaart van der Walt, 'n teoloog, het sy intrek in 1977 in die rektorskantoor geneem en die universiteit tot in 1988 bestuur. Hy is opgevolg deur prof. Carools Reinecke wat van 1989 tot 2001 die leisels in sy hande gehou het.
Combrink het na Reinecke se bynaam verwys as CSS… Carools sê so. Ook 'n streng man, maar iemand wat daarin geslaag het om die universiteit se navorsing goed op dreef te kry.
Eloff was vanaf 2002 tot 2003, die kort tyd voor die stigting van die nuwe universiteit, in die rektorstoel.
Hy het Combrink bedank vir die gebaar en sy “plekkie in die hoek”. Volgens hom is dit beduidend dat daar nie 'n streep deur die verlede getrek word nie, maar eerder 'n pad van samewerking aandui.
Sy skildery is gedoen deur Diane McLean. Die meeste van die vorige skilderye is die werk van Fleur Ferri, wat afgetree het.

Gholfdag verstewig kanselierstrustfondse
Die onlangse kanselierstrust-gholfdag waarin die voormalige staatspresident, mnr. FW de Klerk gespeel het, het sowat R50 000 vir dié fonds opgelewer. Mnr. De Klerk het tydens die prysuitdeling gesê hy het destyds besluit om 'n substansiële deel van sy Nobelprys in die Puk te belê. Hy het dié fonds in September 1994 gestig om die funksionele status van Afrikaans te behou en uit te bou.
“Ek is trots op die kreatiewe wyse waarop fondse aangewen is. Afrikaans staan sterk as 'n eerste en tweede taal in die land, maar moet nog 'n paar struikelblokke oorkom. Ons met planne maak om jong mense met innoverende projekte sover te kry om Afrikaans na aan hul bors te dra.”
Die visekanselier van die NWU, dr. Theuns Eloff, het gesê die trust het die afgelope dertien jaar meer as R1 miljoen aan voetsoolprojekte vir Afrikaans buite die akademiese wêreld aangewend. Die wenners van die gholfdag was twee gaste van die Vaaldriehoek, Camm Dickson en Bronkie Bronkhorst.

 

Back to Top